Com és que jo no venc res a través de la meva web, malgrat que tinc una botiga virtual?

L'any passat el comerç electrònic va superar la quantitat d'1.4 trilions de dòlars i es preveu que aquesta xifra arribi a doblar-se durant els pròxims 5 anys.

Un pes important d'aquestes xifres recau en la venda de productes d'informació, que es calcula que és d'uns 25 bilions de dòlars anuals.

Ara ja gairebé ningú dubta que Internet ha canviat la manera de comprar, de mirar la televisió, d'escoltar música,… i, en aquests moments està canviant també, la manera de com ens formem.  

FORMACIÓ DE CATALÀ PER A PERSONAL MÈDIC NO CATALANOPARLANT

DESTINAT A TOTES AQUELLES PERSONES  QUE TREBALLEN EN CENTRES MÈDICS I/O HOSPITALARIS DE CARA AL PÚBLIC I QUE NO TENEN EL CATALÀ COM A PRIMERA LLENGUA

Introducció


Aquest és un curs creat i pensat per al personal mèdicosanitari que té un tracte directe amb els pacients.  És una formació principalment oral destinada a que els estudiants puguin oferir un servei més personalitzat als usuaris dels serveis mèdics que els visiten.


COM CONFIGURAR EL TEU PERFIL A FACEBOOK: LA FOTOGRAFIA DE PERFIL

Ara que ja has creat un compte a Facebook, l’hauràs de configurar.  En aquest  manual hi trobaràs les passes bàsiques per configurar el teu perfil: com posar la teva fotografia, com trobar persones conegudes, com buscar pàgines que et puguin interessar, com accedir a grups, com escriure al teu mur,...

Comencem!

COM OBRIR UN COMPTE A FACEBOOK


Els teus amics i coneguts t'estan punxant perquè encara no tens un perfil obert a Facebook?

T'agradaria obrir-ne un i no saps com fer-ho?  

Si és així, segueix pas a pas les instruccions que t'indico a continuació i prodràs obrir fàcilment un perfil a la xarxa social més gran del món.

LES XARXES SOCIALS

Què és una xarxa social?


Una xarxa social és un grup de persones que es troben connectades per algun vincle en comú, per exemple, familiar, d’amistat, d’aficions, de relacions laborals,...  Aquestes persones interactuen entre elles i poden compartir més d’una xarxa social a la vegada; per exemple, amb la meva germana comparteixo un vincle familiar i, a la vegada, formem part del Banc del Temps de La Sagrera i si visquéssim a la mateixa escala també compartiríem la xarxa veïnal.


FREEMIUM (FREE - gratuït + PREMIUM - alta qualitat).

La paraula Freemium és una contracció dels dos mots anglesos free (gratuït) i premium (alta qualitat).
És un model de negoci que consisteix en oferir gratis una sèrie de productes de nivell bàsic,  amb la intenció d’acabar convertint en clients el màxim percentatge de persones possible.

5 CONSELLS PER DESTACAR A LES XARXES SOCIALS

Alfons Miralles.  Responc a la pregunta que ens fas als teus lectors sobre quins són els nostres consells per destacar a les xarxes socials.  Aquí et deixo els que acabo d'escriure.

5 CONSELLS PER DESTACAR A LES XARXES SOCIALS


1.- Constància i paciència.

"Uns dels grans desavantatges de la pressa és que comporta massa temps."  
Gilbert Keith Chesterton